Pomáhajú nám
Rodičovské združenie je občianskym združením s právnou subjektivitou. Presadzuje záujmy žiakov.Spolupracuje s vedením školy pri príprave rôznych podujatí školy a hospodári s finančnými prostriedkami rodičov. Pomáha škole modernizovať učebné pomôcky, zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach, seminároch a pod.

Výbor


Predseda: Mgr. Jozef CHVOSTÁĽ
Hospodár: Ing. Viliam BABIČ
Tajomníčka: Beáta BALÁŽOVÁ
Člen: Monika KRIDLOVÁ
Člen: Ján FRANKO
Člen: Mgr. Viera HOVANCOVÁ

Revízna komisia


Predseda: JUDR Viktor DUBAS
Člen: Ing. Ľubomír JAKUB
Člen: Michal FERKOZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Nedeľa 28. február 2021
Počet návštev: 373397
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk